Ochrona środowiska i zasobów

Także odpowiedzialne obchodzenie się ze środowiskiem i zasobami jest dla nas ważnym czynnikiem w procesach produkcji.

Zobowiązujemy się do przestrzegania prawa, norm i zasad w zakresie ochrony środowiska i informujemy o tym także naszych klientów i dostawców.

#