Dłuższa żywotność

- większy czas eksploatacji dzięki optymalnemu wykorzystaniu powierzchni ścieralnej łańcucha 

Po osiągnięciu 40% zużycia ogniw łańcuch należy zamontować na drugiej stronie, co pozwoli na  wykorzystanie kolejnych 40% powierzchni ścieralnej po drugiej stronie łańcucha.

W przypadku ogniw wyposażonych w dodatkowe elementy ścieralne po przekroczeniu ok. 50% zużycia łańcuchy należy przemienić z lewej na prawą stronę pojazdu, co pozwoli zachować równomierne zużycie ogniw.

W przypadku całkowitego zużycia elementów ścieralnych i uzyskaniu 40% zużycia ogniw łańcuch należy zamontować na drugiej stronie, co pozwoli na wykorzystanie kolejnych 40% powierzchni ścieralnej po drugiej stronie łańcucha.

#