Obowiązek stosowania łańcuchów

W innych krajach obowiązują różne przepisy w zakresie obowiązku stosowania łańcuchów, które należy sprawdzić przed rozpoczęciem podróży.


Samochody osobowe:

Austria:
- Wolno stosować tylko takie łańcuchy śniegowe, które spełniają wymagania normy V5117 lub V5119. Elementy wspomagające jazdę, które są zgodne z normą ÖNORM V5121, nie mogą być stosowane zgodnie z prawem.
- Od 1 listopada do 15 kwietnia samochody osobowe, samochody kombi lub samochody ciężarowe o masie całkowitej do 3,5 t mogą poruszać się w warunkach zimowych, tzn. w obecności śniegu lub błota pośniegowego na drodze, gdy na wszystkich kołach znajdują się opony zimowe lub gdy na kołach napędowych założone są łańcuchy śniegowe.
Łańcuchy śniegowe są dozwolone tylko wówczas, gdy na jezdni zalega nieprzerwana lub nieznacznie przerywana warstwa śniegu lub lodu, a nawierzchnia jezdni nie zostanie uszkodzona na skutek stosowania łańcuchów.
W razie nieprzestrzegania grożą dotkliwe kary, a także problemy z ubezpieczycielem w razie powstania szkody.


Niemcy / Szwajcaria / Francja:
Uwaga kierowcy! Obowiązek stosowania łańcuchów!
Gdy zobaczycie ten znak, dalszą jazdę można kontynuować tylko w łańcuchach.

Włochy:
Uwaga kierowcy! Obowiązek stosowania łańcuchów!
Gdy zobaczycie ten znak, dalszą jazdę można kontynuować tylko w łańcuchach.
W niektórych dolinach obowiązuje czasowo obowiązek posiadania łańcuchów w pojeździe (gotowych do użycia).

Samochody ciężarowe:

Przepisy na temat stosowania łańcuchów w samochodach ciężarowych i autobusach

 

 

 

Schneekettenmitführpflicht Länder
Keine Schneeketten-Mitführpflicht
Keine Schneeketten-Mitführpflicht
Montagepflicht bei winterlichen Straßenverhältnissen bzw. gesetzliche Vorschrift
Montagepflicht bei winterlichen Straßenverhältnissen bzw. gesetzliche Vorschrift
Gesetzliche Mitführpflicht
Gesetzliche Mitführpflicht

Wszystkie informacje podano bez gwarancji kompletności i poprawności.

#