Pojazdy Górskiego Pogotowia Ratunkowego w Oberstaufen wyposażone w łańcuchy OTTINGER


Górskie Pogotowie Ratunkowe w Oberstaufen to zespół 47 ratowników, którzy działają w ochotniczej służbie na terenie Bawarii. Od początku istnienia, tj. od roku 1923, pogotowie zajmuje się ratowaniem osób ze śnieżnego zagrożenia, w szczególności odnajdywaniem zaginonych turystów, narciarzy, saneczkarzy czy alpinistów. Ratownicy działają na terenie całego rejonu Oberstaufen. W okresie zimowym w trzech ośrodkach narciarskich w Oberstaufen pogotowie zabezpiecza liczne koleje górskie i wyciągi.

OTTINGER wyposażył pojazdy operacyjne pogotowia ratunkowego w łańcuchy śnieżne, czym przyczynił się do zabezpieczenia akcji ratowniczych w regionie.


#